fbpx

Købsinformation

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse

  Disse generelle forretningsbetingelser gælder for salg af varer fra By-mee.dk til sine Kunder. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gældende når der handles med forbrugere.

 2. Om By-mee.dk

  BY/MEE også kaldt Fashion Style By Mee er beliggende Store Klaus 62 – 5270 Odense N. Fashion Style By Mee driver kontor og lager fra den nævnte postadresse, samt fra webstedet www.By-mee.dk., og har følgende e-mailadresse: info@By-mee.dk, hvortil spørgsmål og bemærkninger kan rettes. Fashion Style By Mee er ejer af www.By-mee.dk og virksomheden blev etableret I 2015.

 3. Bestilling og ordrebekræftelse

  Sådan handler du hos os. For at foretage et køb på www.By-mee.dk skal du igennem 5 trin.
 
- Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
- Indtast dine personlige oplysninger
- Vælg forsendelses/betalingsmåde
- Godkend vores forretningsbetingelser
- Tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend købet

Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos www.By-mee.dk. For at kunne bestille varer, skal Kunden indtaste de af www.By-mee.dk angivne oplysninger. Bestilling af varer kan kun ske fra www.By-mee.dk ‘s hjemmeside, hvor de ønskede varer af kunden lægges i indkøbskurven.
Kunden opfordres til at udskrive såvel disse generelle betingelser som ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen heraf, da ordrebekræftelsen vil være relevant i forbindelse med fortrydelse eller reklamation. Hvis Kunden ønsker et nyt eksemplar af ordrebekræftelsen, kan dette ske ved henvendelse til www.By-mee.dk til den i pkt. 1 angivne e-mail adresse, idet denne opbevares hos Fashion Style By Mee. Alle aftaler mellem www.By-mee.dk og Kunden indgås på dansk.

www.By-mee.dk/ kan aldrig trække et større beløb, end det Kunden har godkendt ved bestillingen. Betalingssystemet er godkendt af PBS og er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af betalingskort ved fjernsalg. Dette betyder blandt andet at de oplysninger Kunden afgiver i forbindelse med betalingstransaktionen beskyttes ved kryptering og kun kan læses af PBS.

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre gemmes IKKE i forretningens systemer. www.By-mee.dk opkræver ikke gebyr fra Kunden for betalingstransaktionen.

 4. Priser og betaling

  Priser på www.By-mee.dk hjemmeside er i danske priser og totalbeløb bliver angivet inklusiv dansk moms og andre danske afgifter. Ved levering uden for EU har Kunden selv ansvaret for afregning af eventuel moms, gebyrer og andre afgifter. 

www.By-mee.dk opdateres løbende og alle priser er dagspriser, og www.By-mee.dk kan løbende ændre disse, men naturligvis ikke for så vidt angår allerede bestilte varer.

Som betalingsmiddel kan anvendes: Dankort, VisaDankort, e-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard.

Beløbet for varerne trækkes først fra Kundens konto, når varerne afsendes fra www.By-mee.dk til Kunden. I forbindelse med Error! Hyperlink reference not valid. afsendelse af varen sendes en faktura til den af Kunden oplyste e-mailadresse. Fakturaen indeholder oplysninger om datoen for varens afsendelse, det totale beløb som opkræves hos Kunden, samt hvilket betalingskort, der anvendes som betaling.

www.By-mee.dk kan aldrig trække et større beløb, end det Kunden har godkendt ved bestillingen. Betalingssystemet er godkendt af PBS og er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af betalingskort ved fjernsalg. Dette betyder blandt andet at de oplysninger Kunden afgiver i forbindelse med betalingstransaktionen beskyttes ved kryptering og kun kan læses af PBS. www.By-mee.dk opkræver ikke gebyr fra Kunden for betalingstransaktionen.

 5. Levering

  De bestilte varer leveres til den af Kunden oplyste adresse. Den normale leveringstid på lagervarer i Danmark, er 1-3 hverdage fra den dag kunden har gennemført betalingen og ordrebekræftelse er afsendt af www.By-mee.dk. For ikke-lagervarer er leveringstiden 14 dage, så fremt den er lagervarer hos leverandør. Er dette ikke tilfældet, vil det fremgå af ordrebilledet på hjemmesiden, samt på en evt bekræftelse.
Forsendelser sker med Post Danmark. 

www.By-mee.dk er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold hos Post Danmark eller andre forhold uden for Error! Hyperlink reference not valid. kontrol, med mindre andet følger af dansk ret’s almindelige regler. Såfremt varen aldrig kommer frem returneres købesummen til Kunden.

www.By-mee.dk leverer med Post Danmark, priserne følger de til enhver tid gældende takster. (Se Post Danmarks gældende takster)

 6. 

Fortrydelsesret

  Fortryder Kunden sit køb, giver www.By-mee.dk fuld returret. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til www.By-mee.dk til den i pkt. 2 angivne adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til www.By-mee.dk adresse, såfremt dette sker senest 30 dage efter Kundens modtagelse af varen. Fortrydelsesretten bortfalder altså, hvis varen ikke kan tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde. Det præciseres, at påhæftede mærker eller andet tilbehør til varen, altid betragtes som en væsentlig del af varen.
Hvis fortrydelsesretten udnyttes, skal Kunden selv betale portoen for at sende varen retur. Det beløb som Kunden har betalt for varen, det vil sige alle omkostninger (eksempelvis fragt og gebyr) som Kunden er blevet pålagt ved købet, vil blive tilbagebetalt til Kunden efter varens returnering til www.By-mee.dk. 

www.By-mee.dk modtager ikke forsendelser, som er sendt pr. efterkrav.

Ved evt. returnering af varer, skal kopi af faktura altid vedlægges.

Returnering foretages til : Fashion Style By Mee, Store Klaus 62, 5270 Odense N. 

Hvis www.By-mee.dk får en forsendelse retur, som følge af at den ikke er blevet afhentet på posthuset, betragtes dette som en gyldig returnering.
Personlig indlevering af varen, er også en mulighed for fortrydelse af købet. Endvidere kan fortrydelse finde sted, ved at modtagelse af varen, nægtes.

  Returnerede varer bør være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi. Vi anslår en eventuel værdi ud fra en konkret vurdering af den returnerede vare med udgangspunkt i følgende vejledende retningslinjer for værdiforringelse:

  • Ingen tegn på brug og varen er i original indpakning: 0 %.
  • Manglende hangtag : -50%
  • Tydelige brugstegn : -90%
  • Pletter, eller på anden vis beskadiget : -100%

  Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

 7. Reklamationer

  Kunden har to års reklamationsret på alle varer at regne fra Kundens modtagelse. Kunden kan således ikke påberåbe sig eventuelle fejl, der måtte vise sig mere end to år efter varens levering. Eventuelle fejl og mangler skal uanset ovenstående for at være berettiget gøres gældende inden rimelig tid, efter at Kunden har konstateret manglen ved varen. Hvis der reklameres inden to måneder, vil reklamationen altid være rettidig.

www.By-mee.dk refunderer rimelige forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Såfremt Kunden i forbindelse med en reklamation returnerer varen, skal dette ske til www.By-mee.dk på den i pkt. 1 angivne adresse. Kunden skal i forbindelse med returneringen vedlægge en beskrivelse af fejlen samt en kopi af ordrebekræftelsen. Husk altid at returnere varen i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelsen, så vi kan tilbagebetale dig fragtomkostninger.

Såfremt reklamationen er rettidigt og berettiget, vil kunden modtage en ny identisk vare (hvis denne lagerføres) med det samme. Lagerføres varen ikke, vil www.By-mee.dk prøve at få samme vare hjem. Kan dette ikke lade sig gøre, vil www.By-mee.dk tilbyde Kunden en anden vare til samme pris, hvis dette ønskes. Ønsker kunden ikke dette, ønsker www.By-mee.dk at ophæve købet så kunden får pengene retur.

Selve reklamationen bliver videresendt til pågældende leverandør for at påvise fejl og mangler.

Reklamationen omfatter ikke fejlagtig håndtering eller -efterbehandling af varer. Dette vurderes i den konkrete sag.

En håndtering opfattes som korrekt, såfremt den er foregået efter de på varen oplyste anvisninger.

Bemærk vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller andet.

 8. Personoplysninger

  www.By-mee.dk behandler Kundens persondata i overensstemmelse med persondataloven. Kunden kan kontakte www.By-mee.dk, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data, der behandles om Kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.
Oplysninger om Kunden benyttes kun af www.By-mee.dk til opfyldelse af Kundens bestilling af varer og til at informere om eventuelle problemer vedrørende leverancen. Helt konkret vil de faktuelle oplysninger være kundens navn, adresse, telefonnummer, evt. mobil nummer, e-mail adresse, land, varer samt korttype.

Alle personoplysninger transmitteres krypteret.

www.By-mee.dk videregiver i intet tilfælde Kundens oplysninger til tredjemand, og www.By-mee.dk er underlagt tavshedspligt i forhold til de fra Kunden modtagne oplysninger. www.By-mee.dk opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, men de opbevares på en sikret server. Denne opbevaring eksisterer i 5 år, alene pga. bogføringsloven, da denne stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriel i 5 år.

Ansvarlig for at disse forhold bliver overholdt er www.By-mee.dk ejer, Fashion Style By Mee. 

Der anvendes sessioncookies, som anvendes under ordre-afgivning. Disse slettes automatik ved ordreafslutning, eller -afbrydelse.
www.By-mee.dk foretager ikke log-statistik over besøgende på web’en.

 9. Diverse

  Spørgsmål vedrørende levering, betaling mv. kan ske pr. e-mail, info@By-mee.dk
 Hvis nogen del af disse generelle betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse generelle betingelser.

 10. Nyhedsbrev

  Som modtager af By-Mee nyhedsbrev accepterer du at  modtage elektronisk post med relevante nyheder fra By-Mee samt gode tilbud.

  Alt aktivitet fra By-Mee kan afmeldes direkte via afmeldelseslinks nederst i nyhedsmails eller ved at kontakte os på info@by-mee.dk